Newsletter:   Inscriere

Investitii productive si pregatirea pentru concurenta Data adaugarii: 2010-03-22  
POS CCE Investitii productive Intreprinderi

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activiti eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Investitii Mici pentru IMM
Ghidul solicitantului - Investitii Mari pentru IMM
Ghidul solicitantului - Investitii pentru intreprinderi mari
Ghidul solicitantului - Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor internationale
Ghidul solicitantului - Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

a. Introducere

Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1.1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:
- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how;
- inovarea proceselor de productie si a produselor;
- adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management (de calitate, de mediu etc);
- accesul pe noi piete;
- promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale.

Scopul DMI (Domeniului Major de Interventie)
Dezvoltarea si consolidarea intreprinderilor depinde in mod esential de achizitia de noi echipamente, tehnologii si know how care sa permita adaptarea productiei la cerintele Pietei Interne. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata in industria prelucratoare raspund dezideratului de coeziune economica, necesitand insa investitii considerabile.
Data fiind competitia acerba de pe Piata Interna si nivelul crescand al exigentelor consumatorului, intreprinderile din Romania vor trebui sa imbunatateasca calitatea produselor si a serviciilor oferite, contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securitatii si protectiei consumatorului si al mediului. In acelasi timp, intreprinderile vor trebui sa-si sporeasca eforturile pentru accesul pe noi piete.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Sectoare economice
a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile:
A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii

Se acorda sprijin financiar pentru intreprinderile mici si mijlocii (inclusiv societati cooperative), cu exceptia microintreprinderilor, ONG, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale, pentru urmatoarele activitati economice (conform CAEN Rev. 2): (codul CAEN): B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099), C – Industria prelucratoare (cu exceptia codurilor 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (cu exceptia codurilor 360, 370, 381, 382, 390), F – Constructii (cu exceptia codurilor 411, 4399).
In cadrul acestor scheme nu se acorda sprijin financiar pentru:
- sustinerea financiara a activitatilor de export catre terte tari sau catre State Membre, legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate.

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari
Proiectul trebuie sa contina activitati eligibile, dintre cele mentionate in prezentul ghid la punctul I.6 si aceste activitati trebuie sa fie incadrate (conform CAEN – rev. 2), dupa cum urmeaza:
- B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor 051 Extractia carbunelui superior, 052 Extractia carbunelui inferior, 061 Extractia petrolului brut, 062 Extractia gazelor naturale, 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu, 0892 Extractia turbei, 091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, 099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor);
- C – Industria prelucratoare (cu exceptia codurilor 101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne, 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor, 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea bauturilor, 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricare fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 254 Fabricarea armamentului si munitiei, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si barci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupta, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor, 332- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale);
- E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (cu exceptia codurilor 360 Captarea, tratarea si distributia apei, 370 Colectarea si epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deseurilor , 382 Tratarea si eliminarea deseurilor, 390 Activitati si servicii de decontaminare);
- F – Constructii (cu exceptia codurilor 411 Dezvoltare/promovare imobiliara, 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a).
In conformitate cu regulile privitoare la ajutorul de stat, nu se acorda sprijin financiar pentru operatorii economici ce isi desfasoara activitatea in urmatoarele sectoare:
- sectorul pescuitului si acvaculturii;
- sectorul constructiei de nave;
- industria carbonifera;
- industria siderurgica;
- sectorul transporturilor;
- sectorul fibrelor sintetice.
De asemenea, nu se acorda sprijin financiar pentru:
- activitatile legate de productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr.1 la Tratatul CE;
- procesarea si marketingul produselor care imita sau substituie laptele sau a produselor din lapte, in conformitate cu Regulamentul (EEC) nr.1898/1887;
- sustinerea financiara a activitatilor de export catre terte tari sau catre State Membre, legata direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate.

b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare:
Ajutorul de minimis se acorda in toate domeniile de activitate, cu urmatoarele exceptii:
- sectoarele pescuit si acvacultura, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000 publicat in Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000;
- productia primara a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
- procesarea si comercializarea produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:
• cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii acestor produse cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de agentii economici respectivi;
• cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
- activitatile legate de export catre terte tari sau Statele Membre si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor importate;
- sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui, publicat in Jurnalul Oficial al UE L 205/02.08.2002;
- achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa de catre agentii economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost;
- ajutoarele acordate societatilor in dificultate asa cum sunt acestea definite in Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004.
Ajutorul de minimis se poate cumula cu alte ajutoare de minimis. Daca aceasta cumulare conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu se va acorda.

Activitati eligibile
a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
- Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie).
Exceptie! Nu se finanteaza delocalizarea sau transferul unei capacitati de productie dintr-un stat membru UE.
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie.
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse.
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie a unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, dotari cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, reducerea emisiilor din atmosfera se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.
- Consultanta si instruire specializata, strict legate de activitatile de investitii specificate mai sus.
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. In cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare trebuie sa existe cel putin o activitate eligibila.
NU se finanteaza activitatea de constructie fara cea de achizitionare de echipamente, sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fara achizitionare de echipamente, dar se finanteaza proiectele care implica numai achizitionarea de echipamente/tehnologii.
NU se finanteaza activitatea de achizitie de teren fara cea de constructie si fara cea de achizitionare de echipamente.

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

In cadrul acestei operatiunii se finanteaza urmatoarele activitati:
- Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie).
Exceptie! Nu se finanteaza delocalizarea unor activitati similare sau transferul unei capacitati de productie dintr-un stat membru UE.
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie.
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse.
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie a unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, dotari cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie).
Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Nu este considerata activitate eligibila achizitionarea de noi echipamente pentru inlocuirea celor uzate din cadrul unor linii de fabricatie existente, cu exceptia cazului in care achizitia de noi echipamente duce la completarea, modernizarea si imbunatatirea procesului tehnologic aferent liniei respective.
Vor fi finantate numai acele proiecte care solicita sprijin financiar pentru activitati cuprinse intr-un
singur cod CAEN. Exceptie fac proiectele care implica achizitionarea de echipamente/utilaje pentru un intreg flux tehnologic, continind subansamble/elemente care pot corespunde mai multor coduri CAEN.
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. In cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare trebuie sa existe cel putin o activitate eligibila. Nu se finanteaza achizitia de terenuri sau constructia de cladiri fara achizitia de echipamente.

b) Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor internationale
- Infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de incercari si etalonari;
- Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor - si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
- Etichetarea ecologica;
- Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.
NU se finanteaza activitatea de constructie de laboratoare fara cea de achizitionare de echipamente specifice dotarii acestor laboratoare, sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fara achizitionare de echipamente, dar se finanteaza proiectele care implica numai achizitionarea de echipamente/tehnologii si certificari. Nu se finanteaza activitati pentru reacreditari sau recertificari.

c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Ajutorul de minimis acordat pentru accesul pe noi piete si internationalizare are in vedere realizarea urmatoarelor activitati:
- Participari la targuri si expozitii internationale organizate in tara sau in strainatate, cu stand propriu;
- Participari la misiuni economice in strainatate;
- Promovarea activitatii agentului economic, in cadrul activitatilor mentionate mai sus;
- Identificarea furnizorilor/clientilor externi.

Categorii de beneficiari eligibili
a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
A1 - Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale in vigoare pot depune proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei):
- sunt intreprinderi mici, adica au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2007,
sau
- sunt intreprinderi mijlocii, adica au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2007,
si
- sunt infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei,
- Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul CAEN aferent proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscris in certificatul constatator.
Nu sunt eligibile in cadrul acestei cereri de proiecte microintreprinderile, organizatiile neguvernamentale, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt operatorii economici inregistrati legal in Romania care corespund definitiei intreprinderilor mari asa cum este mentionata in glosarul prezentului Ghid, sunt infiintati in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si isi desfasoara activitatea in Romania.

b) Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor internationale
Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale in vigoare, pot depune proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei):
- sunt microintreprinderi, adica au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2007
- sunt intreprinderi mici, sunt societati cooperative (conform prevederilor Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei), adica asociatii autonome de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituite pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinute in comun si controlate democratic de catre membrii lor, in conformitate cu principiile cooperatiste, al caror capital social este variabil si nu poate fi mai mic de 500 lei, iar numarul minim de membri cooperatori este de minimum 5 persoane
- isi desfasoara activitatea in Romania si are codul CAEN eligibil aferent proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscris in certificatul constatator
Nu sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni organizatiile neguvernamentale, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.

c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila in cadrul acestei operatiuni persoanele juridice care indeplinesc criteriile legale de clasificare ca microintreprinderi, intreprinderi mici sau intreprinderi mijlocii.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
-a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
- Forma de constituire a solicitantului
Intreprinderi mici si mijlocii
- Activitatea economica a solicitantului
Conform celor mentionate la capitolul sectoare economice.
Alaturi de conditiile mentionate solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:
- A desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent.
- A obtinut profit din exploatare in exercitiul financiar precedent depunerii Cererii de finantare. In acest sens se va atasa, la Cererea de finantare, situatia financiara depusa la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar.
- Solicita finantare pentru una din activitatile economice (cod CAEN) eligibile
- Nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
•este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
•este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
• face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la pct. 2;
• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania, si la bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator;
• este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
• a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost deja executat;
• este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004.
- Reprezentantul legal al solicitantului
Solicitantul este eligibil in cazul in care reprezentantul sau legal (mentionat in certificatul constatator) nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:
• a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitare caile de atac prevazute de lege);
• a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.
- Proprietatea asupra infrastructurii si terenului
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie sa aiba in proprietate in concesiune sau asimilat terenul si infrastructura pe care se face investitia in baza unui contract de concesiune. In cazul in care terenul apartine unui operator economic de drept privat, este necesara prezentarea unui act juridic din care sa rezulte dreptul de folosinta si constructie asupra terenului respectiv pe o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.
La data depunerii cererii de finantare, contractul de concesiune trebuie sa mai fie valabil pe o perioada de minimum 10 ani si trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor aflate in concesiune, pe perioada de valabilitate a contactului de concesiune.
- Infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia.
Pentru ca proiectul sa fie eligibil, infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia trebuie sa indeplineasca la data depunerii Cererii de finantare urmatoarele conditii cumulativ:
• sunt detinute in proprietate sau concesiune sau asimilat de catre solicitant sau, dupa caz, achizitionarea acestora constituie activitate distincta in cadrul cererii de finantare;
• nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
• nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
- Capacitatea de implementare a proiectului
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea operationala si financiara de implementare a proiectului.
• Capacitate operationala (administrativa) poate fi dovedita prin experienta anterioara in gestionarea de proiecte si/sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului.
In situatia in care solicitantul contracteaza servicii de management al proiectului, acesta anexeaza la Cererea de finantare:
- cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le cere prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului;
- activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management;
- o prezentare cu privire la modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
• Capacitatea financiara are in vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, capacitatea de a asigura finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si cea de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii corespunzatoare a proiectului pana la rambursarea/decontarea cheltuielilor.
• Conditii post-implementare
Beneficiarul are obligatia de a mentine investitia obtinuta prin proiect pe o perioada de minim 3 ani precum si toate obligatiile asumate prin contractul de finantare.

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari
- Solicitantul este intreprindere mare (are peste 250 de angajati sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro - sau detine active totale care depasesc 43 milioane euro, sau care nu se incadreaza in definitia IMM conform Legii 346/2004);
- Solicitantul este inregistrat la Registrul Comertului ca societate comerciala conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si isi desfasoara activitatea in Romania;
- Solicitantul nu este in stare de faliment sau nu se afla in procedura de lichidare, nu are afacerile administrate de un judecator sindic, nu are nici o restrictie asupra activitatii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente intre creditori;
- Solicitantul nu inregistreaza datorii publice, si-a platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul general consolidat de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv pentru toate punctele de lucru mentionate in Certificatul constatator;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitare caile de atac prevazute de lege);
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaza informatii false;
- Solicitantul nu se afla in dificultate, asa cum este definita in Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate in dificultate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.10.2004);
- Solicitantul trebuie sa fi inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar;
- Solicitantul demonstreaza ca detine capacitatea de implementare a proiectului, financiara si operationala
- In cazul in care Comisia Europeana a emis o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva beneficiarului, aceasta decizie a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata.
- Solicitantul trebuie sa aiba inregistrat ca obiect de activitate (conform CAEN rev. 2) unul din codurile eligibile, mentionate la punctul II.1, pentru activitatea/activitatile pentru care solicita finantare nerambursabila.
- Pentru ca proiectul sa fie eligibil, infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia trebuie sa indeplineasca la data depunerii Cererii de finantare urmatoarele conditii cumulativ:
• sunt detinute in proprietate sau concesiune/asimilat de catre solicitant si aceste terenuri/cladiri sunt libere de orice sarcini
• nu fac obiectul nici unui litigiu/revendicare

b) Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor internationale
Solicitantul eligibil este operatorul economic care indeplineste criteriile enumerate mai jos:
- forma de constituire a solicitantului
Conform celor mentionate la beneficiari eligibili.
- activitatea economica a solicitantului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ, alaturi de conditiile mentionate urmatoarele:
- A desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent.
- A obtinut profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare. In acest sens se va atasa, la Cererea de finantare, situatia financiara (bilantul si contul de profit si pierdere) depusa la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar.
- nu isi desfasoara activitatea intr-unul din urmatoarele sectoare de activitate:
• pescuit si acvacultura;
• productia primara a produselor agricole;
• procesarea si comercializarea produselor agricole;
• sectorul carbonifer
- nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
• este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
• este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
• face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la pct. 2;
• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania, si la bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator;
• este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
• a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost executat;
• este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004;
- reprezentantul legal al solicitantului
Solicitantul este eligibil in cazul in care reprezentantul sau legal (mentionat in certificatul constatator) nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:
- a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitare caile de atac prevazute de lege);
- a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.
- proprietatea asupra infrastructurii si terenului
- numai in cazul constructiei de laboratoare-
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie sa aiba in proprietate sau in concesiune/sau asimilat terenul si infrastructura pe care se face investitia in baza unui contract de concesiune sau proprietate. In cazul in care terenul apartine unui operator economic de drept privat, este necesara prezentarea unui act juridic din care sa rezulte dreptul de folosinta si/constructie asupra terenului respectiv pe o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.
La data depunerii cererii de finantare, contractul de concesiune/sau asimilat trebuie sa mai fie valabil pe o perioada de minimum 10 ani si trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor aflate in concesiune, pe perioada de valabilitate a contactului de concesiune sau asimilat.
- infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia
- numai in cazul constructiei de laboratoare-
Pentru ca proiectul depus de solicitant sa fie eligibil, infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia trebuie sa indeplineasca cumulativ, la data depunerii Cererii de finantare, urmatoarele
conditii:
• sunt detinute in proprietate sau concesiune/asimilat, de catre solicitant sau, dupa caz, achizitionarea acestora constituie activitate distincta in cadrul cererii de finantare;
• nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
• nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun;
- capacitatea de implementare a proiectului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea operationala si financiara de implementare a proiectului.
• Capacitatea operationala (administrativa) poate fi dovedita prin:
- experienta anterioara in gestionarea de proiecte si/sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului;
- contractarea de servicii de management al proiectului, iar in acest caz solicitantul anexeaza la cererea de finantare:
• cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le impune prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului;
• activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management;
• o prezentare cu privire la modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
• Capacitatea financiara are in vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, capacitatea de a asigura finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si cea de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii corespunzatoare a proiectului pana la rambursarea/decontarea cheltuielilor.

c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Solicitantul eligibil este operatorul economic care indeplineste criteriile enumerate si detaliate in cadrul prezentului capitol.
- forma de constituire a solicitantului
microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, societati cooperative.
- activitatea economica a solicitantului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ, alaturi de conditiile mentionate urmatoarele:
• a desfasurat, in mod legal activitate economica, cel putin pe perioada exercitiului financiar precedent.
• a obtinut profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare. In acest sens se va atasa, la Cererea de finantare, situatia financiara (bilantul si contul de profit si pierdere) depusa la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar.
• nu isi desfasoara activitatea intr-unul din urmatoarele sectoare:
- pescuit si acvacultura;
- productia primara a produselor agricole;
- procesarea si comercializarea produselor agricole;
- sectorul carbonifer
• nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
- este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau se afla intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la pct. 2;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania, si la bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator;
- este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
- a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost executat;
- este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004;
- reprezentantul legal al solicitantului
Solicitantul este eligibil daca reprezentantul sau legal (mentionat in certificatul constatator) nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:
a) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege);
b) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.
- Capacitatea de implementare a proiectului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea operationala si financiara de implementare a proiectului.
• Capacitatea operationala (administrativa) poate fi dovedita prin:
- experienta anterioara in gestionarea de proiecte si/sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului;
- contractarea de servicii de management al proiectului, si in acest caz solicitantul anexeaza la cererea de finantare: cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le impune prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului; activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management; o prezentare cu privire la modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
• Capacitatea financiara are in vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, capacitatea de a asigura finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si cea de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii corespunzatoare a proiectului pana la rambursarea/decontarea cheltuielilor eligibile.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 si 5.560.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
A2 - Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
- Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
• achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului ;
• constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor.
- Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum:
• achizitia de instalatii si echipamente, cu exceptia leasing-ului ;
• achizitia – cu exceptia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F – Constructii si B – Industria extractiva – produse neenergetice).
- Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale – cu exceptia leasing-ului – precum:
• aplicatii informatice;
• brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii.
- Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta pentru:
• elaborarea de studii si documentatii preliminare necesare investitiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografica, studiu geologic), studiul pentru organizarea de santier, etc.;
• elaborarea studiilor de solutie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordarilor la sursele/retelele de utilitati din zona (apa-canal, energie electrica si termica, gaze naturale, etc.);
• elaborarea planului de afaceri si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;
• elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;
• elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului si de identificare a masurilor / lucrarilor necesare in cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;
• elaborarea proiectului de executie a investitiei si a detaliilor si devizelor de executie;
• consultanta tehnica/tehnologica de specialitate si dirigentie de santier, necesare realizarii investitiei si prevazute in devizul general;
• servicii de consiliere a beneficiarului in managementul si implementarea proiectului de investitii;
• consultanta pentru achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.
- Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de tehnologie / echipamente / software).
Valoarea cumulata a categoriilor de cheltuieli prevazute la punctele consultanta si instruire nu trebuie sa depaseasca 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Data de eligibilitate a cheltuielilor este conform Ordinelor MEF de aprobare a schemelor de ajutor de stat nr. 477/2008 si nr. 478/2008.
Atentie !
Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia, este eligibil cu respectarea prevederilor si conditiilor specifice HG 759, in special:
• trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din proiect;
• imobilul nu a beneficiat de finantari comunitare nerambursabile in ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;
• costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.

Cheltuieli neeligibile
Orice cheltuiala care nu se regaseste in lista cheltuielilor eligibile de mai sus va fi considerata drept cheltuiala neeligibila pentru cofinantare prin POS CCE.
In mod special, urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
- taxa pe valoarea adaugata;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
- achizitia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
- mijloace de transport marfa, autovehicule si alte mijloace de transport care nu sunt strict necesare si direct legate de procesul de productie.
NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale, ambalaj, montare si punere in functiune.

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari
In cadrul acestei operatiuni sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
- Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
• Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului imobiliar
• Constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor.
- Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum:
• Achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasing-ului financiar
• Achizitia – cu exceptia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F – Constructii si B – Industria extractiva – produse neenergetice).
- Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale – cu exceptia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
• Aplicatii informatice strict legate de proiect
• Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii.
• Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia, este eligibil cu respectarea prevederilor si conditiilor specifice HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, in special:
• Constructia/terenul trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din proiect;
• Constructia/terenul nu au beneficiat de finantari nerambursabile in ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;
• Costul de achizitie al imobilului (identificat separat in costul terenului, respectiv costul constructiei) este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestora nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.
O cheltuiala poate fi considerata eligibila pentru cofinantare (rambursare in limita stabilita) in cadrul acestei operatiuni, daca este efectuata numai dupa data semnarii contractului de finantare
Orice cheltuiala care nu se regaseste in lista cheltuielilor eligibile de mai sus (inclusive contributiile in natura sau cheltuielile efectuate cu activitati legate de lucrari in regie proprie) va fi considerata drept cheltuiala neeligibila.

b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
Sunt cheltuieli eligibile pentru finantare de urmatoarele activitatii:
- Cheltuieli pentru infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari:
• lucrari de constructie si modernizare laboratoare, inclusiv instalatii aferente constructiilor;
• cheltuieli pentru lucrari de proiectare si consultanta specializata pentru elaborarea documentatiei si obtinerea avizelor, autorizatiei de constructie;
• cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize autorizatii
• achizitionare si instalarea de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de incercari si etalonari;
• achizitia de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care solicita finanatarea;
• consultanta pentru elaborarea documentelor de acreditare;
• cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate;
• cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului incheiat cu organismul de acreditare.
- Cheltuieli aferente implementarii si/sau certificarii sistemului de management al calitatii (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu:
• consultanta pentru elaborarea documentelor si implementarea sistemului pe nivele;
• cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare a sistemului, conform contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat;
• cheltuieli legate de instruire in domeniul calitatii - cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul(ii) intern(i) si personalul implicat;
• dispozitive de masurare si monitorizare a proceselor/produselor.
- Cheltuieli aferente etichetarii ecologice:
• tarife pentru obtinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
• costuri pentru testare si verificare a incadrarii in criteriile specifice.
- Cheltuieli aferente certificarii produselor/serviciilor/proceselor:
• consultanta pentru elaborarea documentelor;
• cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare, conform contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat.
Toate cheltuielile aferente implementarii standardelor internationale vor fi considerate fara TVA.
Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.

Cheltuieli neeligibile
Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
- dezafectarea centralelor nucleare;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata.

c). Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Categoriile de cheltuieli pentru care se acorda finantare nerambursabila in conditiile tabilite in prezntul ghid si in prevederile legale care stau la baza acestuia sunt:
- Cheltuieli pentru participari la targuri si expozitii internationale, organizate in tara sau strainatate, cu stand propriu:
• taxa de participare;
• inchiriere stand;
• amenajare stand;
• transport delegati;
• cazare pe perioada targului;
• transport mostre si materiale promotionale;
• promovare pe mediile oferite de targ cu ocazia targului;
• depozitare mostre si materiale promotionale pe perioada targului;
- Cheltuieli pentru participari la misiuni economice in strainatate:
• transport delegati;
• cazare pe perioada misiunii.


 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO