Newsletter:   Inscriere

Infrastructuri specifice pentru valorificarea resurselor naturale Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

a. Introducere

Obiectivele acestui domeniu de interventie sunt:
- Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
- Diversificarea serviciilor turistice.
- Imbunatatirea calitatii serviciilor de cazare;
- Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si a duratei sejurului;

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operaώiuni orientative
Pentru infrastructura de turism de utilitate publica – privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat) (solicitanti B1, B2, B3, B4, B5)
- Dezvoltarea turismului balnear 
Activitatile orientative pentru aceasta operatiune pot fi:
• dezvoltarea retelelor de captare si /sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice
• crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice
- Modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor conexe
Activitatile orientative pentru aceasta operatiune pot fi:
• modernizarea si extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe
- Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor  aferente
Activitatile orientative pentru aceasta operatiune pot fi:
• crearea si dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitatilor  specifice (grupuri sanitare, apa curenta, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer);
• construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
• construire terenuri de sport;
• modernizare cai ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes turistic din  zonele  de deal si de munte,
• creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
• construire partii de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru intretinerea partiilor de schi);
• construirea / dezvoltarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna
• amenajari specifice sporturilor nautice;
• crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
• crearea/ modernizarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
• construire piste pentru cicloturism

Categorii de beneficiari eligibili
(A1, B1) Unitatati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale, APL), definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
(A2, B2) Parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)  pentru realizarea unor programe de dezvoltare zonala
(A3, B3) Asociatii de dezvoltare intercomunitara (ADI)
(B4) Intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) si mijlocii - (IMM) cu activitate in domeniul turismului si/ sau activitati conexe
IMM infiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa si definita conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare)  care desfasoara activitati in domeniul turismului sau activitati conexe in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala(CAEN), dupa cum urmeaza:
• Sectiunea I – Hoteluri si restaurante, cu exceptia grupei 562 „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie”
• Sectiunea R – Activitati de spectacole, culturale si recreative, respectiv: 9104, 931 si 932.
(B5) Parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri cu activitate in domeniul turismului si/ sau activitati conexe, in vederea realizarii unor programe de dezvoltare zonala

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
- Tipul solicitantului
Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat)
SOLICITANT A
A1 Unitatati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale, APL)
A2 Parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
A3 Asociatii de dezvoltare intercomunitara (ADI)
Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat)
SOLICITANT B
B1 Unitatati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale, APL)
B2 Parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
B3 Asociatii de dezvoltare intercomunitara (ADI)
B4 Intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi), si mijlocii din domeniul turismului si/ sau activitati conexe
- B4.1 Intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) din domeniul turismului si/ sau activitati conexe
- B4.2 Intreprinderi mijlocii din domeniul turismului si/ sau activitati conexe
B5 Parteneriate constituite intre unitati administrativ – teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe
- B5.1 Unitatea administrativ – teritoriala, lider al parteneriatului cu un ONG
- B5.2 ONG, in calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate administrativ - teritoriala
 
- Solicitantul (si fiecare dintre parteneri in cazul parteneriatelor) nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
SOLICITANTUL A SI B
- este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 75, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
- Nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
- in urma altei proceduri de achizitie publica sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de incalcare grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
- a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs) (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
- a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
- a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractanta le poate dovedi (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A si B)
SOLICITANTUL B
- este in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare speciala, a incheiat concordate, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau se afla intr-o situatie similara in urma unei proceduri de aceiasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale (valabil pentru tipul de solicitant  A3, B3, B4, B5)
- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute mai sus
- a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat) (valabil pentru tipurile de solicitant B1, B2, B3, B4, B5)
- este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv, cu exceptia cazului in care acestea au fost restituite in integralitate, impreuna cu dobanzile aferente (valabil pentru tipurile de solicitant B1, B2, B3, B4, B5)
- este considerat ca fiind „firma in dificultate”, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004) (valabil pentru tipurile de solicitant B1, B2, B3, B4, B5)
- A demarat activitatea de implementare a proiectului care face obiectul finantarii (B1, B2, B3, B4, B5)
- Solicitantul (A si B) sau oricare dintre parteneri dovedeste calitatea de proprietar/ administrator al cladirii si /sau al terenului, sau are in concesiune cladirea sau terenul care face obiectul proiectului, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la incheierea operatiunii sau de 3 (trei) ani in cazul IMM-urilor, in conformitate cu prevederile art. 57, paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileste reglementarile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune
- Solicitantul (A si B)/ solicitantul impreuna cu partenerii, in cazul parteneriatelor  - are capacitatea de a implementa proiectul
- Solicitantul (A si B), dupa caz, face dovada mentinerii proprietatii infrastructurii create/  amenajate/ modernizate/ extinse si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani cu exceptia beneficiarilor care se incadreaza in categoria IMM-urilor pentru care durata este de minim 3 ani, de la finalizarea / darea in exploatare si asigura exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.
- Solicitantul (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5) , dupa caz, face dovada mentinerii/ includerii totale sau partiale in circuitul public a obiectivului turistic/ infrastructurii de agrement/ infrastructurii de cazare pe perioada de implementare a proiectului si pe o perioada de minim 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului cu exceptia beneficiarilor care se incadreaza in categoria IMM-urilor pentru care durata este de minim 3 ani, de la finalizarea implementarii proiectului.
- Solicitantul (B4) cu statut de IMM desfasoara activitate in domeniul turismului si/ sau activitati conexe de cel putin 1 (un) an, la data depunerii cererii de finantare. 
- In cadrul parteneriatului dintre unitati administrativ-teritoriale/ autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri (B5), partenerul ONG (B5.1) trebuie sa desfasoare activitati in domeniul turismului si/ sau activitati conexe si sa inregistreze o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin 1(un) an de zile, la data depunerii cererii de finantare.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
- Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 5, Domeniul major de interventie 5.2
- Valoarea totala a proiectului
SOLICITANT A: 700.000 – 85.000.000 RON
SOLICITANT B: 700.000 – 85.000.000 RON
Nota:
1) Pentru proiecte cu activitate de modernizare/ extindere structuri de cazare si utilitati conexe, valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 700.000 – 17.000.000 RON
2) Proiectul cu activitate de extindere/ modernizare a structurilor de cazare si a utilitatilor conexe poate fi proiect individual/ de sine statator.
- Proiectul respecta legislatia nationala in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, achizitiilor publice, eficientei energetice (pentru tipurile de solicitanti A si B) si ajutorului de stat (pentru tipul de solicitant B).
- Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu  beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare sau dupa caz de fonduri private
SOLICITANT A SI B
Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare (pentru solicitanti A1, A2,A3, B1, B2, B3, B5.1)
SOLICITANT B
Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice sau fonduri private din alte surse de finantare (pentru solicitanti B4, B5.2)
- Durata de implementare a proiectului
Durata de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii
contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului)
SOLICITANT A: nu depaseste data de de 31.07.2015
SOLICITANT B: nu depaseste data de 31.07.2012 (conform schemei de ajutor de stat in vigoare)
- Zona tinta de localizare a proiectului (pentru solicitanti de tip A si B)
Proiectele se pot implementa in:
• localitati din mediul urban,
• localitati din mediul rural in care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 euro,
• statiuni turistice balneare, climatice si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul rural sau urban).
- Pentru proiectele referitoare la modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor conexe:
• Proiectul cu activitate de extindere/ modernizare a structurilor de cazare si a utilitatilor conexe este proiect distinct fata de proiectele care includ alte tipuri de infrastructura turistica (pentru solicitanti de tip B)
• Proiectul cu activitate de extindere/ modernizare structuri de cazare si utilitati conexe vizeaza una dintre urmatoarele tipuri de capacitati de cazare (pentru solicitanti de tip B):
- hoteluri, moteluri, hoteluri pentru tineret, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe vapoare / pontoane, clasificata conform ordinului 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.

Criterii de selectie a proiectelor
- Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR
Proiectul va fi evaluat avand in vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):
• Masura in care proiectul contribuie la valorificarea potentialului turistic al localitatii prin cresterea numarului de innoptari in cadrul structurilor de primire turistica
• Masura in care proiectul contribuie la cresterea numarului de innoptari in cadrul structurilor de primire turistica
• Masura in care activitatile propuse prin proiect contribuie la cresterea gradului de ocupare al structurii de primire turistica, numarului de turisti
• Masura in care proiectul contribuie la cresterea numarului de turisti prin valorificarea potentialului turistic al localitatii
• Masura in care proiectul contribuie  la imbunatatirea si diversificarea serviciilor turistice prin cresterea duratei medii a sejurului turistic/ turist la nivelul localitatii
• Masura in care proiectul contribuie  la imbunatatirea si diversificarea serviciilor turistice prin cresterea duratei medii a sejurului turistic/ turist in cadrul structurii de cazare
• Localizarea proiectelor
• Masura in care se realizeaza o valorificare a resurselor naturale in scop turistic
• Importanta proiectului pentru localitate
- Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului
• Abordarea complexa, integrata
• Gradul de pregatire / maturitate a proiectului
• Metodologia de implementare a proiectului
• Coerenta documentatiei si a solutiei propuse (Studiul de fezabilitate)
• Solutia tehnica
• Strategia de marketing folosita in cazul valorificarii infrastructurilor de utilitate publica/ privata resurselor naturale / infrastructurilor de cazare / infrastructurilor de agrement
• Proiectul necesita cofinantare din fonduri nerambursabile
• Bugetul proiectului
• Dezvoltarea durabila si eficienta energetica
• Egalitatea de sanse si nediscriminarea
• Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului
• Sustenabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii nerambursabile
• Crearea de noi locuri de munca

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

- Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a Contractului de finantare semnat intre beneficiar si Organismul Intermediar, in numele si pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, denumit in continuare contract de finantare.
- Cheltuielile privind achizitia terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia mediului.
- Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.
- Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, in cazul amenajarilor pentru protectia mediului
- Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului de investitie includ cheltuielile precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul obiectivului de investitie delimitat din punct de vedere juridic, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
- Cheltuieli pentru investitia de baza sunt considerate cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotari de specialitate, utilaje, echipamente specifice si functionale
- Cheltuieli diverse si neprevazute daca sunt detaliate prin documente justificative corespunzator si doar in limita a maxim 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli pentru investitia de baza, in functie de natura si complexitatea lucrarilor
- In limita procentului stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare pentru realizarea lucrarilor, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica
Prin exceptie urmatoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, daca se incadreaza in prevederile art. 6 si 9 din H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:
a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
c) expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic;
d) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
e) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;
f) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;
g) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor de mai sus se deruleaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice
h)  cheltuieli pentru achizitia terenului;
i)  cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatiiCheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje.
Cheltuieli legate de proiectare si asistenta tehnica, cuprinzand cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnica, in limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului
Cheltuieli pentru efectuarea studiilor de teren care cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.
Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:
a) obtinerea/ prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/ prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire conform legii;
b) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie;
- intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea funciara;
-obtinerea acordului de mediu;
- obtinerea avizului PSI.
In categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea si ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile efectuate pentru:
- elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii,  proiect tehnic, detalii de executie);
- plata verificarii tehnice a proiectarii si pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii;
- elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.
Cheltuielile privind serviciile de consultanta includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
-plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata si de evaluare;
- plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului finantat;
- plata asistentei/ consultantei juridice, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publicaCheltuieli privind asistenta tehnica efectuate, dupa caz, pentru:
- asistenta tehnica din partea proiectantului, in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii;
- asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractanta.Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;

Amenajarea in scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formatiuni geologice, pesteri, saline, mine, vulcani noroiosi, lacuri) prin:
- instalatii de iluminat, incalzire, ventilatie;
- creare/ modernizare grupuri sanitare;
- creare puncte de colectare a gunoiului menajer;

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat
Prin exceptie cheltuielile efectuate pentru achizitia/ exproprierea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrarii in vigoare a schemei de ajutor de stat sub a carui incidenta intra proiectul, daca se incadreaza in prevederile art. 6 din H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.
Cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje.
Dezvoltarea retelelor de captare si/ sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice  si balneo – climatice , inclusiv a salinelor terapeutice;
Crearea si dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitatilor specifice (grupuri sanitare, apa curenta, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer);
Modernizare si extindere structuri de cazare si utilitati conexe;
Construire piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
Construire terenuri de sport;
Modernizare cai ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal si de munte;
Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
Construire partii de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi)
Construirea / dezvoltarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna
Amenajari specifice sporturilor nautice
Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
Crearea/ modernizarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
Construirea  pistelor pentru cicloturism.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecarui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotari de specialitate, utilaje, echipamente specifice si functionale cuprind cheltuielile efectuate pentru:
- procurarea utilajelor si echipamentelor specifice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale pentru instalatii de transport pe cablu pentru persoane, echipamente pentru producerea zapezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, echipamente pentru intretinerea partiilor de schi si a partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna;
- dotarea structurilor de cazare cu echipamente specifice;
- achizitionarea de echipamente IT si programe informatice.
Cheltuielile privind organizarea de santier, referitoare la cheltuieli privind lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.
Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrarile de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO