Newsletter:   Inscriere

Formare profesionala, informare Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta   

a. Introducere

Obiectiv general:
   Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative a persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.

Obiective specifice:
   Dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele
agricole si forestiere dar si a transformarilor sociale, contribuind astfel la Imbunatatirea
conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale.
   Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor
fi implicate in activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al
padurilor in vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si
valorificarii eficiente a produselor padurii.

Obiectivele operationale includ actiuni care vor contribui la:
    a) Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara;
    b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;
    c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ;
    d) promovarea si respectarea standardelor de calitate a produselor agricole si silvice precum si a conditiilor de mediu;
    e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) in vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere;
    f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT);
    g) respectarea si incurajarea principiului privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.

Scopul masurii
  - cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, a restructurarii si modernizarii sectorului agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, incurajarii afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile.cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, a restructurarii si modernizarii sectorului agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, incurajarii afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile 

Operatiuni orientative
1. Programe de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte:
a) Programe de formare profesionala de lunga durata pentru imbunatatirea si perfectionarea cunostintelor (realizate la nivel national sau regional) pentru imbunatatirea managementului in domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii, agricultura ecologica etc. Aceste tipuri de programe de formare profesionala de lunga durata vor avea cursuri cu durata minima de 200 ore de teorie si practica.
b) Programe de formare profesionala de scurta durata pentru imbunatatirea competentelor tehnice si profesionale, in contextul integrarii sectorului agro-alimentar si silvic si a cunoasterii si respectarii conditiilor de eco-conditionalitate (realizate la nivel judetean si local). Aceste tipuri de programe de formare profesionala de scurta durata vor avea cursuri cu durata minima de 40 ore de teorie si practica.
2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala specifice fiecarui judet.
Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual

Activitati eligibile
1. Sprijinul financiar acordat pentru programele de formare profesionala pot cuprinde actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:
a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea
de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene;
b) Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
c) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
d) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
e) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;
f) Insusirea cerintelor privind: eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului respectiv cu protectia mediului.

2. Sprijinirea deplasarii fermierilor la diferite targuri, expozitii, proiecte de succes, intruniri tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau se pot sprijini actiuni de schimb de experienta (inclusiv pentru persoanele care vor accesa masura 112) etc.

Categorii de beneficiari eligibili
Beneficiarii sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.
Furnizorii actiunilor de formare profesionala precum si al actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor sunt entitatile publice, sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care au fost selectate conform procedurii de selectie prezentata in Ghidul de aplicare al masurii.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
  Entitatile publice sau private selectate pentru a oferi servicii de formare profesionala si actiuni de informare pentru agricultori, silvicultori si lucratorii din industria alimentara trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) sa dispuna de personal calificat;
b) sa dispuna de facilitati administrative si tehnice corespunzatoare activitatii de formare;
c) sa detina experienta, in activitatea de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
d) sa nu fi incalcat prevederile unui alt contract de finantare din fonduri comunitare incheiat anterior;
e) activitatea de formare profesionala informare si difuzare de cunostinte in domeniul agricol, silvic sau alimentar sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii.Entitatile publice sau private selectate pentru a oferi servicii de formare profesionala si actiuni de informare pentru agricultori, silvicultori si lucratorii din industria alimentara trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) sa dispuna de personal calificat;
b) sa dispuna de facilitati administrative si tehnice corespunzatoare activitatii de formare;
c) sa detina experienta, in activitatea de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
d) sa nu fi incalcat prevederile unui alt contract de finantare din fonduri comunitare incheiat anterior;
e) activitatea de formare profesionala informare si difuzare de cunostinte in domeniul agricol, silvic sau alimentar sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

 Cheltuieli eligibile:
a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare profesionala - Onorarii pentru formatori;
- Diurne pentru cursanti;
- Cheltuieli de transport;
- Materiale didactice si consumabile;
- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala.
b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte:
- Cheltuieli de transport;
- Diurne pentru participanti;
- Materiale informative;
- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de cunostinte.
Cheltuieli  neeligibile:
i. cursurile sau formarile care intra sub incidenta programelor sau sistemelor normale de invatamant agricol si silvic de nivel secundar sau superior incluzive cele de calificare;
ii. cheltuieli cu investitiile;
iii. cheltuieli pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European.

e. Sprijinul financiar

Valoare totala alocata: 119.019.347 Euro

 

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO