Newsletter:   Inscriere

Imbunatatirea valorii economice a padurii Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile / Sprijinul financiar

Ghidul solicitantului - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

a. Introducere

Obiectiv general:
Gospodarirea rationala a padurii si asigurarea continuitatii si biodiversitatii ecosistemelor forestiere.

Obiective specifice:
Sprijinirea aplicarii programelor de refacere a padurilor slab productive.
Sprijinea inlocuirii arboretelor de rasinoase din afara arealului cu speciile corespunzatoare statiunilor forestiere.
Sprijinirea investitiilor in echipamente de recoltare.

Obiectiv operational:
Cresterea numarului de proprietari de padure care imbunatatesc valoarea economica a padurii la nivel de exploatatie forestiera.

Scopul masurii:
Prin aceasta masura se sprijina investitiile in padurile care se supun regimului silvic si pentru care sau elaborat amenajamente silvice, potrivit legislatiei nationale si care sunt obligatorii.
Sprijinul se va acorda pentru actiuni care contribuie la cresterea valorii economice a padurilor si pentru investitii in echipament de recoltare.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile:

Activitati eligibile:
Sprijinul va fi acordat detinatorilor de paduri sau asociatiilor acestora care au planuri de amenajare conform legislatiei in vigoare. Investitiile vor fi in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic in vigoare si cu principiile de gestionare durabila a padurilor ce au ca scop cresterea valorii economice a acestora.
Investitiile se vor baza pe amenajamentele silvice pentru intrega subparcela definita in conformitate cu legislatia forestiera romaneasca.

Categorii
de beneficiari eligibili:

Proprietari/detinatori de padure sau asociatiile acestora, comune, orase, municipii detinatoare de padure sau asociatiile constituite de acestea.

c. Criterii de eligibilitate si selectie:

Criterii de eligibilitate:
a) Proiectul trebuie sa demonstreze utilitatea tehnico-economica si functionala prin memoriu justificativ si/sau studiu de fezabilitate;
b) Lucrarile trebuie sa aiba acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si/sau juridice);
Durata de realizare a unui proiect nu poate depasi 5 ani de la data aprobarii.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile:

Cheltuielile eligibile,care se pot finanta sunt cele care conduc la cresterea valorii economice a padurilor, precum:
i. materialul de plantat, costurile de instalare a culturilor si ingrijirea acestora in primii 5 ani de la plantare pentru imbunatatirea compozitiei arboretelor in concordanta cu tipul fundamental de padure;
ii. lucrarile de ingrijire si administrare a arboretelor;
iii. lucrari de imbunatatire a calitatii solului din padure;
iv. echipamente pentru recoltarea semintelor forestiere;
v. masini, utilaje, echipamente si instalatii pentru activitatea de producere a puietilor forestieri, gospodarirea padurilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase) prin metode ecologice;
vi. constructia si/sau modernizarea cladirilor administrative si operationale;
vii. echipamente hardware si software;
viii. costuri generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente;
ix. investitii in producerea de material forestier de reproducere de calitate.

Cheltuieli neeligibile:
i. Nu se finanteaza activitatile legate de asigurarea regenerarii padurii dupa eliminarea arboretului in urma ultimei taieri (art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2005);
ii. TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
iv. Cheltuieli pentru proiectare realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia anexelor tehnice ale cererii de finatare (memoriu justificativ, studiu de fezabilitate, proiect tehnic);
v. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
vi. Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzand APDRP si in special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;
vii. Achizitia de bunuri second hand;
viii. Achizitia de mijloace de transport cu exceptia celor specializate, identificate in studiul de fezabilitate;
ix. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc. Leasingul este eligibil doar daca are ca rezultat transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata;
x. Impozite, taxe vamale, taxe de import;
xi. Nu sunt eligibile investitiile in paduri si alte terenuri acoperite de vegetatie forestiera care apartin  statului, unei regiuni sau unei intreprinderi publice, padurile si alte suprafete acoperite cu vegetatie forestiera aflate in proprietatea Coroanei si padurile care apartin persoanelor juridice al caror capital este detinut, in proportie de cel putin 50 % de stat, de o regiune sau o intreprindere publica sau de Coroana.

e. Sprijinul financiar

Valoare totala alocata: 360.664.689 euro

Volumul sprijinului:
Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50% din totalul  cheltuielilor eligibile.
In zonele defavorizate (LFA) si in siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depasi 1.000.000 euro.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO