Newsletter:   Inscriere

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Cheltuieli eligibile si neeligibile / Sprijinul financiar

a. Introducere

Obiective generale:
Masura va contribui la imbunatatirea managementului fondului funciar agricol si forestier prin cresterea gradului de accesibilitate, printr-o mai buna gestionare a resurselor de apa si asigurarea utilitatilor in vederea adaptarii la standardele comunitare. Imbunatatirea infrastructurii agricole va contribui la cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole, a unitatilor din sectorul agro-alimentar si forestier.

 Obiective specifice:
Ameliorarea accesului la exploatatiile agricole si forestiere;
Sprijinirea activitatilor economice si a activitatilor productive, prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;
Ameliorarea infrastructurii agricole si forestiere in conformitate cu standardele comunitare;
Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.

Obiective operationale:
Construirea si modernizarea infrastructurii agricole si forestiere;
Sprijinirea actiunii privind comasarea terenurilor.

Scopul masurii:
Sprijinul acordat prin aceasta masura contribuie la:
− management durabil al fondului funciar agricol si forestier, prin sustinerea investitiilor in infrastructura agricola si forestiera;
− gestionarea resurselor de apa, reducerea costurilor de apa prin contorizarea si economisirea apei pentru irigatii;
− diminuarea factorilor de risc la eroziune, exces de apa si umiditate;
− comasarea terenurilor agricole si forestiere, ce va favoriza realizarea unor exploatatii viabile.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Activitati eligibile:
imbunatatirea accesibilitatii la exploatatiile agricole si forestiere;
reducerea faramitarii excesive a terenurilor agricole;
construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care sa asigure accesul nerestrictionat la exploatatiile agricole rezultate in urma actiunii de comasare a parcelelor de teren agricol;
facilitarea accesului la surse de energie si extinderea sistemelor de irigatii, drenaj, combaterea
eroziunii solului si protectia impotriva excesului de apa si umiditate in vederea imbunatatirii conditiilor de productie;
lucrari de corectarea torentilor situate in fondul agricol si forestier.

Operatiuni orientative:
Sprijinul prevazut in cadrul acestei masuri va fi acordat pentru:
a. Infrastructura rutiera si feroviara de acces la exploatatii agricole si forestiere;
b. Gestionarea resurselor de apa;
c. Alimentarea cu energie electrica;
d. Lucrari de corectarea torentilor situate in fondul funciar agricol si forestier;
e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere.

Categorii de beneficiari eligibili:
a) Asociatii, persoane juridice de utilitate publica, ale proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole si forestiere constituite in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) Consilii locale si asociatii ale acestora ;
c) Administratorii infrastructurii de irigatii, desecari, combaterea eroziunii solului si protectia impotriva excesului de apa si umiditate;
d) Administratorii fondului forestier de stat;
e) Proprietari/detinatori privati de padure si asociatiile acestora.

c. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Cheltuieli eligibile:

a. Infrastructura rutiera si feroviara:
i. agricola - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de  exploatatie, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare;
ii. forestiera - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor forestiere, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare, cai ferate forestiere.
b. Gestionarea resurselor de apa:
i. retele de alimentare cu apa inclusiv sursa de apa - construire si/sau modernizare, inclusiv lucrari de protectie a statiilor de pompare;
ii. retele de canalizare - construire si/sau modernizare;
iii. sisteme de irigatii - construire si/sau modernizare inclusiv lucrari pentru statiile de pompare si de contorizare;
iv. lucrari de drenaje construire si/sau modernizare;
v. lucrari de combaterea eoroziunii solului - construire si/sau modernizare;
vi. lucrari de aparare impotriva inundatiilor (numai pentru cele mai mici cursuri de apa parauri) - construire si/sau modernizare.
c. Alimentarea cu energie electrica - construire si/sau modernizare
d. Lucrari de corectare a torentilor, situate in fond funciar agricol si forestier - construire si/sau modernizare
e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere:
i.operatiuni tehnice si juridice privind comasarea terenurilor agricole si forestiere
ii.lucrari de imbunatatiri funciare pentru imbunatatirea exploatarii terenurilor
Cheltuielile pentru proiectare realizate inainte de aprobarea proiectului, incluzand studiu de  fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se suporta din sprijinul acordat prin masura.
In conditiile finantarii investitiilor complexe durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani.
Pentru investitiile de la punctul e) urmeaza sa fie definitivat cadrul legislativ al aplicarii sale pana in anul 2009.

Tip de investitii neeligibile:
i. Lucrarile de infrastructura care primesc finantari din alte fonduri nationale si/sau externe.
ii. Lucrarile de infrastructura publica de interes local care se finanteaza din masura 121 si masura 322 din PNDR.

Costuri neeligibile:
i. Costurile cu intretinerea, reparatiile si exploatarea;
ii. TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
iv. Lucrarile care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si juridice);
v. Lucrarile care nu se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG), cu exceptia drumurilor forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor;
vi. Proiectele de infrastructura agricola si forestiera care nu prezinta caracteristicile de calitate si care nu sunt in conformitate cu Normativele de proiectare;
vii. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului Euro APDRP.

d. Sprijinul financiar

Valoare totala alocata: 634.769.853 Euro

Volumul sprijinului:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care deservesc comunitatea;
Ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie nu va putea depasi 1.000.000 euro/proiect, iar pentru drumurile forestiere si lucrarile de corectare a torentilor situate in fondul agricol si forestier nu va putea depasi 1.500.000 euro/proiect.
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utiliate privata. In acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depasi 750.000 euro/proiect.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO