Newsletter:   Inscriere

Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate  /Sprijinul financiar

 Ghidul solicitantului - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta 

a. Introducere

Obiectiv general:
Ameliorarea gestionarii durabile de catre fermieri a exploatatiilor lor avand ca rezultat cresterea performantei fermelor.

Obiectiv specific:
Imbunatatirea managementului general al exploatatiilor agricole pentru atingerea performantei, cu impact asupra ameliorarii generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploatatii, diversificarea fermelor, identificarea cerintelor necesare respectarii standardelor comunitare privind siguranta profesionala la locul de munca si protectia mediului.

Obiective operationale:
Acordarea de sprijin entitatilor publice sau private care ofera agricultorilor servicii de consiliere si consultanta agricola mentionate in anexa VIII, sectiunea I D din Tratatul de Aderare a Bulgariei si Romaniei.
Facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultanta a beneficiarilor masurii de semisubzistenta pentru a asigura trecerea acestora in categoria fermelor comerciale.
Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru intocmirea cererilor de a beneficia de masuri de dezvoltare rurala in special pentru instalarea tinerilor fermieri.
Consiliere si consultanta privind respectarea bunelor practici agricole si de mediu si cerintele obligatorii in materie de gestiune prevazute in articolele 4 si 5 si anexele III si IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politicii agricole comune si de stabilire a unor scheme de sprijin pentru agricultori. 

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Activitati eligibile:
a) Elaborarea planurilor de management si a cererilor de finantare/cererilor de plata pentru masurile din axele prioritare I, II si III din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala
b) Asistenta si intocmirea aplicatiilor de sprijin si a planului de afaceri pentru masurile privind fermele de semi-subzistenta si de instalare a tinerilor fermieri. (Din 2010 2013 numai pentru fermele de semi-subzistenta.)
c) Elaborarea aplicatiei pentru schema de agro-mediu
d) Evaluarea eligibilitatii fermelor de semi-subzistenta pentru elaborarea aplicatiei pentru masura 141
e) Consiliere privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si de mediu asa cum sunt prevazute in articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind normele de securitate la locul de munca precum si alte conditii prevazute in regulamentele comunitare.
f) Evaluarea performantelor exploatatiilor in materie de evidenta a gestiunii economice agricole.
g) Pregatirea unor pliante si materiale informative.
h) Elaborarea studiilor pentru masurile de impadurire din axa II.
Consultanta va include vizite regulate in ferme, asistenta pentru identificarea si coordonarea consultantei aditionale de specialitate (ex. pregatirea aplicatiei pentru agro-mediu), ajutor pentru obtinerea creditului (ex. participarea la intalniri cu potentialii creditori), asistenta pentru elaborarea documentelor, monitorizarea implementarii planului de afaceri etc.
Pentru planificarea, efectuarea, coordonarea si evaluarea utilizarii serviciilor de consiliere se va avea in vedere in mod activ aplicarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati.

Nu sunt eligibile:
Cheltuieli de investitii.

Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii acestui sprijin sunt fermierii care vor beneficia de consultanta furnizata de entitati publice sau private selectate.
Fermier persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de catre legislatia nationala, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii si care practica activitati agricole sau agricole si silvice.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Detalii privind selectia consultantilor
Sprijinul se acorda furnizorilor de consiliere si consultanta, entitati publice sau private, care au fost selectate in urma procedurii de selectie prezentata in Ghidul de aplicare al masurii:
Entitatile publice sau private selectate pentru a oferi servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) Sa dispuna de personal calificat (pentru fiecare domeniu de interventie furnizorul de consultanta va prezenta competentele si calificarile consilierilor; diploma care certifica calificarea profesionala la nivel de minim invatamant postliceal si 1 an de experienta in functii de consiliere si consultanta).
b) Sa dispuna de facilitati administrative si tehnice corespunzatoare activitatii de consiliere si consultanta
c) Sa detina experienta, apreciere si credibilitate in activitatea de consiliere si consultanta specializata
d) Activitatea de consultanta si consiliere in domeniul proiectului sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii
e) Furnizorul trebuie sa se angajeze pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor primite de la beneficiarul caruia ii va furniza consultanta.

Ca si criterii generale de  selectie pot fi:
a) Prezentarea unui portofoliu de proiecte de consultanta specializata pentru proiecte finantate din fonduri internationale, rambursabile sau nerambursabile, sau din fonduri nationale castigate in sistem competitional;
b) Disponibilitatea de a particulariza servicii de consultanta la solicitarea beneficiarului de proiecte;
c) Disponibilitatea de a furniza servicii pentru un numar minim de 50 de beneficiari, pe durata contractului. Nevoile de consiliere si consultanta sunt identificate la nivel judetean de catre Directiile pentru  Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR), impreuna cu OJCA (Oficiile Judetene de Consultanta Agricola), OJPDRP (Oficiile Judetene pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit), ONG-uri, asociatii, fermieri, etc.. Ulterior, DADR-urile structureaza nevoile de consiliere si consultanta si propun diferite actiuni in functie de: domeniu, zona, perioada, numar proiecte, caracteristici generale ale participantilor, etc.
DADR-urile (sub coordonarea DGDR AM pentru PNDR) sau DGDR AM pentru PNDR elaboreaza documentatia pentru selectia furnizorilor de consiliere si consultanta si organizeaza selectia acestora.
Implementarea proiectelor se va face la nivel local de catre DADR impreuna cu structura locala APDRP.
In cazul proiectelor specifice la care selectia se organizeaza la nivel national implementarea se va face de catre DGDR AM pentru PNDR impreuna cu APDRP.
Lista furnizorilor de servicii de consiliere si consultanta selectati va fi actulizata periodic in functie de disponibilitatea furnizorilor si de consideratiile Autoritatii de Management pentru PNDR (Programului National de Dezvoltare Rurala) din MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) privind calitatea serviciilor oferite.
Criteriile si procedura de selectie a firmelor de consultanta vor fi detaliate in Ghidul de aplicare a masurii. Se va avea in vedere ca la intocmirea criteriilor de selectie sa predomine calitatea furnizarii consultantei si in al doilea rand costul serviciului furnizat.

d. Sprijinul financiar

Valoare totala alocata:  158.692.463 Euro

Volumul sprijinului
Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile (80% contributie comunitara si 20%  contributie  nationala).
Tipul si cuantumul sprijinului vor fi stabilite prin legislatie nationala pe baza unor tarife, in functie de tipul serviciilor prestate.
Detaliile pentru serviciile oferite si suma exacta care va fi platita pentru fiecare serviciu vor fi incluse in contractele semnate cu fiecare furnizor de consultanta.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO