Newsletter:   Inscriere

Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Beneficiari / Criterii de eligibilitate  / Sprijinul financiar

Ghidul solicitantului - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta   

a. Introducere

Obiectiv specific:
Sa contribuie in zonele defavorizate - altele decat zona montana, la utilizarea continua a terenurilor agricole, mentinandu-se astfel si viabilitatea spatiului rural si, de asemenea, mentinandu-se si sustinandu-se activitatile agricole durabile.

Obiectiv operational:
Sa se asigure in zonele defavorizate - altele decat zona montana utilizarea continua a 2.100.000 ha terenuri agricole.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii sunt persoanele fizice, juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile si membrii sai il detin, care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole situate in zonele semnificativ defavorizate, respectiv in zonele defavorizate de conditii naturale specifice.
Sprijinul financiar oferit pentru suprafete utilizate in comun de catre mai multi fermieri pentru pasunatul animalelor se poate acorda fiecarui fermier proportional cu dreptul de utilizare sau se acorda unui reprezentant al fermierilor.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

- beneficiarul trebuie sa se angajeze ca pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii primei plati va continua activitatile agricole si va respecta Bunele conditii agricole si de mediu pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului;
- sunt eligibile numai parcelele cu suprafata minima de cel putin 0.3 hectare, iar suprafata agricola apartinand unei ferme, compusa din parcele de cel putin 0.3 hectare, trebuie sa fie de minim 1 hectar.

d. Sprijinul financiar

Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plati anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat, situat in cadrul zonelor defavorizate altele decat zona montana. Aceste plati nu pot depasi sumele maxime stipulate in Anexa Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1257/1999.


 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO