Newsletter:   Inscriere

Plati de Agro-mediu Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Beneficiari / Criterii de eligibilitate  / Sprijinul financiar

 Ghidul solicitantului - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta 

a. Introducere

Obiectivul specific:
Obiectivul general al acestei masuri este de a contribui la dezvoltarea durabila a spatiului rural prin incurajarea utilizatorilor de terenuri sa introduca sau sa continue metodele de productie agricola compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, inclusiv a biodiversitatii, apei, solului si a peisajului rural.

Obiective operažionale:
a) Sprijinirea agriculturii ecologice ca metoda de productie agricola care protejeaza mediul;
b) Mentinerea si sporirea biodiversitatii si a valorii peisagistice a pajistilor, indeosebi a pajistilor cu Inalta Valoare Naturala care sunt amenintate de schimbarea utilizarii terenului, intensificarea agriculturii si/sau abandon;
c) Imbunatatirea gospodaririi resurselor de apa si sol de catre fermieri, inclusiv in acele zone afectate de procese severe de eroziune a solului si expuse riscului de pierdere a nutrientilor.

Lista sub-masurilor existente:
Sub-masura 1 Agricultura ecologica
Sub-masura 2 Gospodarirea extensiva a pajistilor
Sub-masura 3 Protectia solului si a apei

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Activitati eligibile:
Platile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor si altor utilizatori de terenuri agricole care isi asuma, in mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la acordarea primei plati.
Platile de agro-mediu cuprind doar acele angajamente care depasesc cerintele minime evidentiate mai jos, care prezinta nivelul de referinta neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea platilor compensatorii de agro-mediu

Categorii de beneficiari eligibili:
Persoane fizice, juridice, sau grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care grupul si/sau membrii sai il detin, care desfasoara activitati agricole pe teritoriul national.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

 
Cerintele minime si de eco-conditionalitate
In conformitate cu art. 39 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, platile de agro-mediu
cuprind doar acele angajamente care depasesc standardele obligatorii specificate in conformitate cu
art. 4 si 5 si anexele III si IV la Regulamentul Consiliului nr. 1782/2003, cerintele minime privind utilizarea fertilizantilor si a produselor de protectie a plantelor precum si alte cerinte obligatorii din
cadrul legislatiei nationale, specificate in PNDR.
In acelasi timp, art. 52 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 specifica faptul ca in perioada de tranzitie (cat timp Romania aplica SAPS), cerintele minime nu fac referire la regulile incluse in art. 5 al anexei IV la Regulamentul 1782/2003.  Bunele Conditii Agricole si de Mediu sunt definite prin legislatia nationala.
Cerintele minime pentru utilizarea fertilizantilor in cadrul zonelor vulnerabile la nitrati (conform Codului Bunelor Practici Agricole) includ urmatoarele:
- Calendar ce indica perioadele din an cand este permisa utilizarea fertilizantilor organici;
- Distantele minime fata de cursurile de apa, unde fertilizarea este interzisa;
- Interdictia de a aplica fertilizanti pe pante abrupte, terenuri inghetate, terenuri degradate, pe terenuri al caror sistem de drenare are mai putin de 12 luni;
- Interdictia de a aplica fertilizanti in perioadele cu ploaie sau zapada, in perioadele deosebit de insorite, pe soluri cu umiditate excesiva sau acoperite de zapada;
Cerintele minime pentru produsele de protectie a plantelor sunt definite prin Ordonanta 4/1995 aprobata prin Legea 85/1995 cu completarile si modificarile viitoare. Prevederile legale includ urmatoarele:
- Cerinta de a avea autorizatie pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor;
- Aplicarea pesticidelor poate fi realizata doar de personal calificat, atestat printr-un certificat profesional;
- Fermele ce utilizeaza pesticide trebuie sa detina capacitati pentru depozitarea, manipularea si utilizarea pesticidelor in siguranta, pentru a elimina riscul intoxicatiei umane si animale si pentru a evita poluarea mediului;
- Este interzisa utilizarea pesticidelor in zonele de protectie a apei, zonele ecologice si alte zone sensibile, definite conform legislatiei nationale;
- Este interzisa depozitarea pesticidelor neutilizate sau expirate.

Criterii de eligibilitate:
Platile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a masurilor daca beneficiarul:
1) este utilizatorul unei suprafete agricole localizata pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control, cu o suprafata minima de 1 ha iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (sau cel putin 0,1 ha pentru vii, livezi, hamei sau fructe de padure);
2) se angajeaza sa mentina programul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data efectuarii primei plati;
3) se angajeaza sa respecte cerintele minime pe suprafata intregii exploatatii agricole;
4) se angajeaza sa respecte cerintele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplica.
Pentru a primi sprijinul financiar, dupa semnarea angajamentului pe o perioada de 5 ani, beneficiarul trebuie sa completeze o aplicatie pentru prima plata compensatorie. Pe parcursul urmatorilor ani, solicitantul trebuie, anual, sa reinnoiasca aplicatia.
Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu.

d. Sprijinul financiar

Plata de agro-mediu este fixa si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile aditionale suportate de fermieri.
Cerintele minime nu sunt incluse in calculul platii compensatorii.
Plata se efectueaza anual, pentru indeplinirea setului specific de cerinte cuprinse in pachetul adoptat de catre beneficiar.
Platile de agro-mediu se efectueaza luand in considerare ca unitate de masura hectarul. Din punctul de vedere al eligibilitatii terenului, in prezent platile de agro-mediu se acorda pentru terenul arabil, pajisti, vii si livezi.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO