Newsletter:   Inscriere

Prima impadurire a terenurilor agricole Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitaži eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile / Sprijinul financiar

Ghidul solicitantului - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta 

a. Introducere

Obiective generale:
- imbunatatirea calitatii mediului;
- combaterea schimbarilor climatice;
- fixarea carbonului;

Obiective specifice:
- cresterea padurilor cu rol de protectie;
- obtinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice;
- reducerea efectului secetei;
- imbunatatirea calitatii solului;

Obiective operationale:

- extinderea suprafetei forestiere nationale prin sprijin pentru impadurire si mentinerea plantatiei;
- imbunatatirea calitatii peisajului;

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Activitati eligibile:
Sprijinul pentru impadurirea terenurilor agricole va fi acordat :
a) beneficiarilor privati, pentru infiintarea de plantatii noi, cat si pentru lucrari de intretinere pe o perioada de maximum 5 ani, inclusiv o prima compensatorie pentru veniturile care se pierd, in primi ani, ca urmare a impaduririi (o prima anuala per ha timp pe maxim 15 ani);
b) beneficiarilor publici (consilii locale), numai pentru infiintarea plantatiilor (daca terenul agricol destinat impaduririi va fi concesionat, inchiriat de o persoana fizica sau juridica de drept privat, primele prevazute in paragraful anterior pot fi acordate).
Prin „padure” se intelege un teren cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, acoperit cu arbori de o inaltime mai mare de 5 metri si care realizeaza o consistenta mai mare de 0,1, iar in cazul perdelelor forestiere de protectie acestea vor avea o latime de cel putin 20 metri.
Pentru prima impadurire a terenurilor agricole se vor utiliza specii adaptate conditiilor locale de mediu, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Categorii de beneficiari eligibili
:
Sunt eligibile toate categoriile de detinatori de terenuri agricole.
Teren agricol – suprafata de teren care are urmatoarele categoriile de folosinta: arabil, pasuni si fanete naturale, plantatii pomicole, vii, alte culturi permanente in conformitate cu legislatia  nationala.

c. Criterii de eligibilitate si selecti:

Criterii de eligibilitate:
i. Intotdeauna este necesar ca proprietarul terenului sa-si exprime acordul pentru infiintarea si mentinerea plantatiei, respectiv a arboretului, pe o perioada cel putin egala cu ciclul de productie al acesteia/acestuia stabilit in memoriul justificativ, pe baza normele tehnice in vigoare. Prima impadurire in site-urile Natura 2000 trebuie sa fie corelata cu planurile de management ale sitului. ii. In situatia proiectelor care privesc instalarea culturilor din specii cu crestere rapida, sunt sprijinite numai cheltuielile de infiintare a plantatiilor, indiferent de beneficiar. Speciile forestiere cu crestere rapida sunt cele care au un ciclu de productie de maxim 15 ani, in functie de conditiile de mediu locale.

Criteriile de selectiei:
Se aproba de Comitetul de Monitorizare pentru PNDR si se aplica pentru fiecare sesiune de depunere
a proiectelor de catre APDRP.
a) Terenuri agricole situate in zona de campie;
b) Terenuri agricole situate in zona de deal;
c) Terenuri agricole situate in zona de munte;
d) Plantatii forestiere cu ciclu de productie de peste 40 ani;
e) Plantatii cu suprafata mai mare de 10 ha;
f) In cazul schimbarii destinatiei terenului de la agricol la forestier;
g) Cel putin doua specii in compozitie.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile:

Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole. Sprijinul va consta in plati compensatorii catre beneficiari, care vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele:
a) Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare plantarii, plantarea propriuzisa
si costurile legate de acestea);
b) Costuri pentru executia completarilor curente in procentele prevazute de normele tehnice in vigoare, intretinerea plantatiei (o prima anuala per ha timp de maxim 5 ani, incepand cu anul instalarii);
c) O prima compensatorie pentru pierderi ale veniturilor ca urmare a impaduririi (o prima anuala per ha timp de maxim 15 ani, incepand cu anul instalarii).

Categoriile de investitii: care se finanteaza in cadrul masuri 221, pot fi:
I. Investitii pentru constructii specifice, instalatii si echipamente pentru protectia impotriva incendiilor, (pichete de incendiu, rezervoare de apa, echipamente si unelte pentru stingerea incendiilor);
II. Achizitia de puieti forestieri;
III. Executarea drumurilor tehnologice de acces la santierele de impadurire ;
IV. Transportul materialelor, puietilor si fortei de munca pe santier;
V. Punerea la sant a puietilor ;
VI. Pregatirea terenului si a solului in vederea impaduririi;
VII. Executarea de lucrari de imbunatatiri funciare (terase, lucrari de desecare, cleionaje, garnisaje,
etc);
VIII. Executarea plantatiei (pichetare, transport puieti prin purtare directa, executare gropi, plantare
puieti, recepare puieti);
IX. Cheltuielile materiale si manopera pentru imprejmuirea cu gard a terenului pe care se infiinteaza plantatia forestiera;
X. Tratamente cu produse biologice sau chimice, necesare asigurarii starii de sanatate, ingrasaminte/amendamente;
XI. Lucrarile de completari curente si intretineri pe o perioada de maxim 5 ani, incepand cu anul instalarii;
XII. Sisteme individuale de protectie a puietilor forestieri;
XIII. Alte cheltuieli aferente infiintarii si intretinerii plantatiei.

Investitii neeligibile:
I. Infiintarea culturilor pentru pomi de Craciun;
II. Costurile pentru proiectele care au fost finantate prin Masura 143;
III. Intretinerea plantatiilor infiintate cu specii repede crescatoare definite la art..43 Regulamentul Comisiei 1968/2005;
IV. Completari curente si intretinerea plantatiilor, in cazul beneficiarilor publici;
V. Impadurirea pajistilor permanente;
VI. TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr. 1698/2005;
VII. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
VIII. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
IX. Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzand APDRP si in special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;
X. Fermieri care beneficiaza de sprijin prin Masura 113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli.

e. Sprijinul financiar

Valoare totala alocata:  305.788.450 Euro

Volumul sprijinului: 
Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 70% din totalul cheltuielilor eligibile.
In zonele defavorizate (LFA) si in siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din totalul cheltuielilor eligibile.
Beneficiarii publici sau privati pot participa cu servicii si bunuri in natura de pana la 30% din valoarea proiectului conform art 54. din Regulamentul Comisiei nr. 1974/2006.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO